Oficiální pravidla Bossaballu

Ke stažení: rekreační hra, soutěžní hra

Úvod

O bossaballu

Tento návod poskytne informace jak ke hře hrané rekreačně, tak ke hře na vrcholové úrovni. Prosím zapamatujte si, že nejdůležitější ve hře je bezpečnost hráčů, proto nikdy nehrajte pod vlivem drog či alkoholu.

Hra

Bossaball je sportovní hra, která se hraje od roku 2005. Samotná hra Bossaball a různé obdoby hřiště jsou celosvětově patentované a všechny práva jsou majetkem Bossaballu SL. Bossaball je míčovou hrou hranou dvěma týmy. Je to kombinace různých prvků z volejbalu, fotbalu a gymnastiky. Speciálně konstruované nafukovací hřiště sestává z 2 kruhových trampolín, které jsou umístěny každá na jedné straně hřiště rozděleného nastavitelnou sítí.

Cílem každého týmu v bossaballu je umístit míč na hrací plochu na straně soupeře. Bossaball mohou hrát týmy sestávající z 3, 4 nebo 5 hráčů. Výška sítě je snadno nastavitelná na různé úrovně. Každý z hráčů se může dotknout míče maximálně 6x na vlastní straně hřiště, zatímco skokan na trampolíně získává výšku, aby mohl smečovat. Míč je možné hrát jakoukoliv částí těla, přitom je povolen dotek míče pouze jedenkrát rukou, nebo dvakrát nohou či hlavou.

 • 1. trampolína
 • 2. bossaballové hřiště
 • 3. bossawall
 • 4. bezpečnostní zóna
 • 5. tyč
 • 6. síť
 • A. hráč na trampolíně
 • B. fotbalový hráč
 • C. volejbalový hráč (sázeč)
 • D. všestraný hráč (fotbalový / volejbalový)

Pravidla

Ta pravidla, která se vztahují pouze na soutěžní verzi, jsou uvedena červeně. T a pravidla, která se vztahují pouze na rekreační verzi, jsou pak uvedena modře.

I. Počet hráčů

Bossaball hraji dva týmy se 3, 4 nebo 5 hráči. Během hry nesmí být více jak 10hráčů na hřišti. Oficiální zápasy jsou hrané 3 na 3 nebo 4 na 4 hráče. Rekreační bossaball se může hrát 5 na 5 hráčů.

II. Pravidla hry na trampolíně

Na trampolíně smí být vždy jen jeden hráč. Z důvodu bezpečnosti nesmí v žádném případě být v tu samou dobu více hráčů na trampolíně. Přítomnost více hráčů na trampolíně snižuje životnost trampolíny samotné a jejích pružin. Je potřeba je dostatečně kontrolovat.

III. Bezpečnostní zóny

Všechny bezpečnostní zóny musí být v průběhu hry volné. V prostoru bezpečnostní zóny se nesmí sedět ani ležet. V bezpečnostní zóně nesmí být žádné batohy, tašky, oblečení, boty či pití. Bezpečnostní zóna je zde z důvodu ochrany bezpečnosti hráčů, proto ji nechávejte stále volnou.

IV. Rozhodčí

Během běžného rekreačního hraní bossaballu se doporučuje mít rozhodčího, který hru povede. Může jím být hráč z týmu čekajícího na další hru.

Při soutěžním utkání musí být na hřišti minimálně 1 rozhodčí. Pokud by při hře došlo k omezení či blokování rozhodčího, výměna musí být dohrána. Rozhodčí nesmí být během hry vyměněn. Při finálových a semifinálových utkáních se doporučuje rozhodování 3 rozhodčích, dva v rozích hřiště na protilehlých stranách a 1 pod sítí. Rozhodčí v rozích počítají body týmu na jejich straně.

V. Vstup na soupeřovu polovinu hřiště

Obecně vzato, není povoleno vstoupit či skočit pod sítí na soupeřovu polovinu hřiště. Smečující nebo doskakující hráč může vstoupit na soupeřovu polovinu hřiště za podmínky, že nedojde k blokování nebo omezení soupeře. Pokud smečující hráč doskočí na soupeřovu trampolínu, soupeř získává bod. Při hraní míče pod sítí, musí každý z hráčů mít aspoň jednu celou nohu na vlastní polovině hřiště.

Pokud míč přeletí na soupeřovu stranu hřiště nad tyčí, míč může být odehrán zpět, ale pouze po straně tyče, nad kterou míč přeletěl. Doteky při zahrání se počítají do 6 povolených doteků. Jinak se bod připíše soupeři.

VI. Dotknutí se sítě

Hráči v poli se nesmí NIKDY dotýkat sítě. Hráč na trampolíně má povolen dotek sítě, ale nesmí stáhnout síť při smečování.

Hráč na trampolíně v útoku nesmí hrát míčem na soupeřově polovině hřiště. Hráč na trampolíně smí hrát míč pouze na vlastní polovině hřiště. Blokování je povoleno, v případě, že nejsou porušena žádná jiná pravidla.

VII. Bossawall

Při hře může míč odskakovat nebo se kutálet po bossawall, toto je mrtvá zóna, odrazy se nepočítají do povolených 6 doteků. Jestliže se míč zastaví na bossawallu nebo v zóně mezi 2 bossawally (pod sítí), soupeř získává bod.

O tom, že se míč zastavil, rozhoduje rozhodčí. Odehrání míče z bossawallu je povoleno pouze krátkým dotekem, házení není povoleno!

VIII. Doteky

Maximum povolených doteků je 6.

Různé typy doteků mohou být:

Fotbalový dotek (single nebo double)

Je povoleno dotknout se míče maximálně dvakrát (=dvojitý fotbalový dotek nebo DST) jakoukoliv částí těla vyjma rukou či paží. Např. hráč může zahrát míč hrudí a poté jej předat spoluhráči hlavou či nohou. Je povolena jakákoliv kombinace doteku, pokud nebude hráno rukou ani paží. DST se počítá jako jeden dotek.

Volejbalové doteky (jedině single)

Je povolen pouze jeden dotek míče, stejně jak určují pravidla volejbalu – hra obouruč zespodu (bagr), hra obouruč nad hlavou, smeč nebo zalitím (podobné jako smeč, ale není to úder). Házení nebo držení míče, déle než 1 sekundu, není povoleno - viz Volejbalová pravidla. Smeč musí být odehrána krátkým úderem, (házení, tažení míče není povoleno).

Pokud se tým dotkne míče VÍCE než 2x MUSÍ být zahrnut fotbalový dotek.

Příklad povolených kombinací doteků

dotek 1 dotek 2 dotek 3 dotek 4 dotek 5 dotek 6 povoleno
volejbal volejbal volejbal NE
volejbal volejbal ANO
volejbal volejbal volejbal fotbal volejbal fotbal ANO
fotbal volejbal volejbal volejbal volejbal volejbal ANO
volejbal fotbal volejbal volejbal fotbal fotbal ANO
fotbal fotbal fotbal ANO
volejbal volejbal volejbal fotbal volejbal volejbal ANO
Tyto doteky jsou pouze uvedeny jako příklady, co je a není povoleno. Nevystihuje to všechny možnosti

IX. Body

Body se mohou připisovat buď za chybu soupeře, nebo vlastním skórováním.

 • 1 bod se připisuje, pokud se míč dotkne soupeřova hracího pole (ne bossawall či trampolíny)
 • 3 body se připisují, pokud je míč přesně zahrán na soupeřovu trampolínu. I když se soupeř snaží zahrát míč a ten dopadne na trampolínu bez toho, aby opustil vnitřní stranu bossawall, jsou připsány 3body.

Pokud bránící hráč odehraje míč z trampolíny do vlastního pole nebo mimo hřiště, připisuje se jeden bod.

Jeden zápas se hraje na 3 sety. Set končí, pokud jeden z týmů dosáhne alespoň 25 bodů a zároveň vede alespoň o 2 body nad soupeřem.

Při rekreační hře, lze počet setů i bodů upravit

X. Žlutá a červená karta

Hráč nebo celý tým můžou dostat žlutou kartu:

 • Když se hráč nebo celý tým chová arogantně k rozhodčímu, pořadatelům, materiálům či soupeřům.
 • Po obdržení žluté karty dostává soupeřův tým 1 bod a podání.

Hráč dostane červenou kartu:

 • Když opakovaně poruší pravidla nebo pokud by žlutá karta za chování hráče byla nedostatečným trestem.
 • Pokud ukážete červenou kartu hráči, je hráč vyloučen na 5 výměn a tým bude pokračovat pouze ve 3 hráčích.

XI. Různé

Pokud se míč dotkne tyče, je výměna ukončena. Je to out.